Thursday, August 13, 2009

Ang mga Unang Tao

• TEORYA TUNGKOL SA PINAGMULAN NG TAO

Charles Darwin - British naturalist, may-akda ng “On the Origin of Species by Means of Natural Selection”
- lahat makabagong species ay nagmula sa one-celled organism.
- nagkakaroon ng pagbabago sa pisikal na katangian ng isang species o grupo ng mga species dahil sa iba’t ibang slik tuld ng kapaligiran, adaptation, mutation at tagal ng panahon.
- dahil sa pakikiayon sa kapaligiran, unti-unting nagbago ang istraktura nito.
o mutation - pagbabago ng kalagayang pisikal ng isang species na naging permanente

• EBOLUSYON NG TAO

Pinapalagay na ng mga makabagong tao ay nanggaling sa ape dahil sa genetic material.
Fossil na nahukay sa Great Rift Valley sa Africa, lucy

Homo habilis – may malaking utak at maliit na ngipin. “skillful man” may kakayahang gumawa at gumamit ng mga kasangkangapan.
Homo erectus – “upright man” nakakakatayo ng matuwid. (Java man)
Homo sapiens - taong nagiisip (neanderthal man)


• PANAHONG PALEOTIKO
- palaios+lithos = sinauna+bato
- Panahon ng lumang bato – neanderthal, cro-magnon,

• PANAHONG NEOLITIKO
- neos+lithos = bago+bato
- Catal Huyuk sa Turkey.

• PANAHONG METAL (bronze, copper, tin: kasangkapan/sandata)

No comments:

Post a Comment